× بستن تبلیغات
نوامبر
16
2017

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق تعبیر می کنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence theory of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theory of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theory of truth

6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theory of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات است یا بالعرض؟

7- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

1-7 سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراک لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانکه ظاهر است به اشتراک معنوی بر مصادیقی حمل می شود بیان معانی حق در اغلب کتب فلسفی حکمای اسلامی آمده است این مضمون در کتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور کتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه کل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما کان صدقه دائماً و احق من ذلک ما کان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انکاره مبنی کل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنکه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی که زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است که ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود که ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی که واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در کتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان که حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت که محکی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تکلّف نمی داند زیرا آنگاه که گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه که مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای که واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است که حق صفت موجود خارجی است ولیکن از جهت مطابقتی که بین قضیه با آن هست، تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است که اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنکه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان که قضیه که مطابق خارج باشد حق است چه اینکه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.

به نظر می رسد که در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذکور است.

1-9-1- رأی مشهور حکمای اسلامی:‌ که قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «… انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه» اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :

بخش اول : مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی ………………………………………………….. 5

تمایز حق و صدق ……………………………………………………………………………… 6

1-9-1- رای مشهور حکمای اسلامی ……………………………………………………… 6

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان غربی ………………………………………………….. 7

1-9-3- نظریه شهید مطهری ………………………………………………………………… 8

بخش دوم : پیشینة تاریخی نظریه مطابقت صدق

2-1- سابقه نظریه مطابقت در یونان ………………………………………………………………… 10

2-1-1- مطابقت از نظر افلاطون ……………………………………………………………………. 10

2-1-2- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو ………………………………………………………….. 12

2-1-3- نظریه مطابقت از نظر فارابی ………………………………………………………………. 14

2-1-4- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………… 15

2-1-5- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی ……………………………………………………… 16

بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

3-1- تمایز تعریف صدق و ملاک صدق …………………………………………………………. 19

3-2- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی ……………………………………………………………… 20

3-3- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی ……………………………………………………………….. 21

3-4- نقد و بررسی …………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی

بخش اول : نظریه مطابقت

توضیح نظریه مطابقت ……………………………………………………………………….. 25

  • نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب …………………………………… 25
  • مطابقت و اتمیسم منطقی ……………………………………………………………… 25
  • اشکالات نظریه مطابقت ……………………………………………………………….. 29

بخش دوم : تئوری هماهنگی

2-1- تئوری هماهنگی یا سازگاری …………………………………………………………………. 35

2-2- اصل ارتباط درونی ……………………………………………………………………………… 36

2-3- درجات صدق …………………………………………………………………………………… 37

2-4- ایرادات نظریه هماهنگی ……………………………………………………………………….. 38

بخش سوم : تئوری عمل گرایانه

3-1- تئوری عمل گرایانه ……………………………………………………………………………… 37

3-2- نظریه شیلر ……………………………………………………………………………………….. 44

3-3- نقد و بررسی این نظریه ……………………………………………………………………….. 45

بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق

4-1- تئوری زیادتی صدق ……………………………………………………………………………. 49

4-2- اشکالات نظریه زیادتی صدق ………………………………………………………………… 50

بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق …………………………………………………………….. 53

5-1- نظریه غیر توصیفی صدق ……………………………………………………………………… 53

5-2- اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق …………………………………………………………. 56

بخش ششم : نظریه سمانتیکی صدق تارسکی

6-1- تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی ………………………………………………………………. 56

6-1-1- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی ………………………… 58

6-1-2- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی …………………………………………… 63

فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان

بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی

  • تعریف علم حضوری وحصولی …………………………………………………………… 79

رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی ………………………………………………. 81

  • راهیابی خطا در علم حضوری …………………………………………………………….. 83

بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات ………………. 85

بخش سوم : رابطه خبر با صدق و کذب

3-1- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند ……………………………… 91

3-2- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه می‌داند ……………………….. 92

3-3- اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل ………………………………………………… 94

بخش چهارم : مناط صدق و کذب قضایا

4-1- بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا ………………………………………….. 97

4-2- صدق و کذب در انواع قضایا ………………………………………………………………. 101

4-2-1- قضایای خارجیه ……………………………………………………………………………. 101

4-2-2- قضایای ذهنیه ………………………………………………………………………………. 101

4-2-3- قضایای حقیقیه …………………………………………………………………………….. 106

بخش پنجم : معانی نفس الامر ……………………………………………………………………… 105

5-1- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده ……………………………………………. 106

5-2- نفس الامر به معنی فی نفسه ………………………………………………………………… 108

5-3- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء ……………………………………………………… 109

5-4- نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر ……………………………………………… 110

بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی

6-1- مطابقت در مباحث وجود ذهنی …………………………………………………………… 113

6-1-1- اهمیت بحث وجود ذهنی ……………………………………………………………….. 113

6-1-2- تاریخچه وجود ذهنی …………………………………………………………………….. 113

6-1-3- تبیین نظریه وجود ذهنی …………………………………………………………………. 114

6-1-4- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن ………………….. 118

بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان

7-1- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت ……………………………………………………………… 123

7-2- حکیم سبزواری ………………………………………………………………………………… 125

7-3- علامه طباطبایی ………………………………………………………………………………… 126

7-4- شهید مطهری …………………………………………………………………………………… 138

7-5- استاد مصباح یزدی ……………………………………………………………………………. 144

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D9%88%20%D8%B5%D8%AF%D9%82

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق – آفرباز
offerbaz.ir/product-192630-مباني-نظري-پيشينه-تحقيق-نظريه-حق-و-صدق.aspx‎Cachedقیمت فایل فقط 27,000 تومان. خرید. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (
پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق – فایلهای دانشجو(دانلود …
sellu.mollabagher.ir/…/مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق-نظریه-حق-و-صدق/‎Cached29 جولای 2017 … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با
منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق – فایلهای دانشجو(دانلود مقاله، تحقیق …
sellu.mollabagher.ir/tag/مبانی-نظری-وپیشینه-تحقیق/‎Cachedمبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه های شخصیت و تیپ شخصیتی · مبانی نظری
وپیشینه …… مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق · مبانی نظری وپیشینه

پاورپوینت آینده پژوهی و آینده نگاری – فایل بلاگ
fileblog.tk/پاورپوینت-آینده-پژوهی-و-آینده-نگاری/‎Cached28 جولای 2017 … به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت …
پاورپوینت ملات ها مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق →
مبانی نظری حقوق بشر – IHRN.ir
www.ihrn.ir/THEORITICAL/G/136‎Similarاین نظریه یک بررسی جامع و شفاف از مفهوم حق تعیین سرنوشت و همچنین تجلی آن در
….. برای مطالعه مقالات متعدد در خصوص مبانی نظری حقوق بشر در این مجلات میتوانید
رجوع …. با آنكه در صدق اين كلام ترديدي وجود ندارد، بسياري از متفكران معتقدند كه اين
معنا ….. محتوای مقاله بدین صورت ساماندهی شده که در گفتار اول مفهوم و پیشینه کرامت

فلسفه حق philosophy of right | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/فلسفه-حق-philosophy-of-right__a-46718.aspx‎Cached15 نوامبر 2014 … بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی …. واژه حق از پرکاربردترین واژگان در
عرصه‌های گوناگون به ویژه در نظریات …. آیا حق به معنای اراده آزاد یا منفعت تضمین شده
است، بدون مراجعه به مبانی … در حق داشتن به دست می‌آید زیرا در هر موردی که حق صدق
می‌کند وجود صاحب …. در حال حاضر هیچ نظری برای این مقاله وجود ندارد.
[PDF] حق « بررسي مفهوم – پژوهشکده شورای نگهبان
www.shora-rc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=e2f07ec4-40b8…‎Cached
Similarآشنايي با مفاهيم حقوق عمومي. بررسي مفهوم. » حق. « 93133333. 3. /. 4. /. 9313 …..
تاريخچه. ،. اقسام و انواع. ،. بررسی مبانی آن در حقوق موضوعه و مطالعه. تطبيقی با
مبانی اسالمی و … زد، كه در اين تحقيق به بررسی برخی از آنها خواهيم پرداخت ….. بار در
سده دوازدهم ظاهر شد و در پايان قرن چهاردهم به شكل نظري توسعه يافت . اين …. اين نظريه
پرداخ.
تحقیق مبانی فلسفی جاودانگی نزد کانت—فروشگاه اینترنتی …
stshop.ir/post-17422-تحقیق-مبانی-فلسفی-جاودانگی-نزد-کانت‎Cached20 ژوئن 2017 … مقاله مبانی فلسفی و نظری ارزشیابی توصیفی-19586 2017-06-28 دسته بندی:
علوم انسانی » علوم تربیتی مبانی فلسفی ارزشیابی توصیفی مبانی نظری
ارزشیابی توصیفی نظریه ساخت و …. مقاله بررسی کلیات و معانی حق و صدق نزد
حکمای اسلامی-4839 … مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان-6445 2017-05-05
[PDF] اصل مقاله
https://jfadram.ut.ac.ir/article_29029_d1f8fd80d5535902a94cd596797b0b9b.pdf‎Cachedساحت فلسفه با تأکید بر هستی شناسی و شناخت شناسی، به نظریه ی هنر و از آنجا ….
پیشینه و سنت های تئاتر بر آن دسته از فیلم هایی که آنها را … مبانی نظری و روش
شناختی خویش بر مفهوم “حیث التفاتی” ….. از حقیقت بیندازد، در این صورت حق دارد
که این کار را با وجود …. هرست هاوس، رزالین )1388(، بازنمایی و صدق، ترجمه امیر
نصیری،.
بررسي نظريه حکومت ديني | پرسمان دانشجويي – اندیشه ی سیاسی
www.siasi.porsemani.ir/node/35‎Cached
Similarفرضيه تحقيق اين است که پيشينه انديشه حکومت ديني از نظر تاريخي به دوران
رسالت … کردن پيامبران، جهاد در راه خداست تا از مجتمع ديني دفاع نموده و کلمه حق را
بسط دهند. …. ضمن تبيين مباني نظري حکومت ديني براي تحقق آن به کارهاي زير اقدام
نمود. …. از امام صادق(ع) نقل شده بيانگر برنامه امام براي گسترش نظرية ولايت اعلم (به
معناي …
چيستي صدق در فلسفه اسلامي | معرفت
marifat.nashriyat.ir/node/513‎Cached
Similar17 جولای 2010 … كليدواژه ها: مطابقت، فلسفه اسلامي، نظريه، نفس الامر، حق، صدق. … اين نظريه، معروف
ترين و پرطرف دارترين نظريه صدق است كه از سابقه اي طولاني نيز برخوردار است
….. ايشان در مقدّمه مقاله چهارم از كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، بيان …. را قبول
داشته اند؛ اما به طور قطع مي توان گفت: به نظريه هاي بديل نظري نداشته اند …
[PDF] ﺗﺤﻠﻴﻞ ژاﻧﺮ ﺷﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻨﺶ ﮔﻔﺘﺎر – دانشگاه الزهرا
jml.alzahra.ac.ir/article_86_dcd507cc51c2587b18e4e08200b9df28.pdf‎Cached
Similar1391. ﺗﺤﻠﻴﻞ ژاﻧﺮ ﺷﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻨﺶ ﮔﻔﺘﺎر. ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي زرﻗﺎﻧﻲ. ١. اﻟﻬﺎم اﺧﻼﻗﻲ. ٢. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :3/
2/91 … ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻨﺶ ﮔﻔﺘﺎر،. ﻣﺒﺎﻧﻲ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ؛ ﻣﺒﺎﻧﻲ … ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد؛ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﻛﻨﻨﺪة
رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻨﺶ ﮔﻔﺘﺎر. 2. ﺷﻤﺎر ﺑﻪ .رود ﻣﻲ. اﻳﻦ. ﻧﻈﺮﻳ. ﺔ زﺑﺎﻧﻲ، …. ﻧﻪ ﺻﺎدق. اﺳﺖ. و ﻧﻪ ﻛﺎذب . زﻳﺮا ﻗﺼﺪ
ﮔﻮﻳﻨﺪه از. اداي اﻳﻦ ﺟﻤﻠ. ﻫﺎ ﻪ. ، ﺗﻮﺻﻴ ﻒِ. وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻳﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ….. ﻣﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻴﺒﻢ، ﺣﻖ را ﻣﻌﺎﻳﻦ ﺑﻪ
ﺣﻖ.
[PDF] دریافت فایل
www.iranculture.org/UserFiles/…/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf‎Similar23 ژانويه 1974 … مس ئله، چارچوب نظري، فرضيه ها يا پرسش ها، روش. تحقيق، يافته ها، بحث و نتيجه
گيري و منابع )درون متني. و پاياني( به … استاد خارج فقه و اصول حوزه علميه تهران و
دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي rashad@iict.ir … در باب فرهنگ، فراچنگ مي
آيد؛ پـرداختن به نظريه فرهنگ در ميان فيلسوفان مسلمان پيشينه.
مبانی نظری اخلاق از نگاه علامه طباطبایی‌(ره) – کیهان
kayhan.ir/fa/news/29699‎Cached
Similar17 نوامبر 2014 … نوشتار حاضر درمقام بیان مبانی نظری اخلاق از دیدگاه مرحوم علامه … [8] در پاسخ به این
پرسش که هدف اخلاقی چیست، با سه نظریه مواجه …. می کردند و نیز در برخی از قبایل
وحشی آفریقا و مناطق دیگر سابقه دارد. … همان عبودیت و بندگی است؛ البته این
عبودیت در ادیان حق از حیث مراتب … الف همراه بودن با صدق و صراحت قول
[DOC] بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی … – دانش حسابرسی
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=422&sid=1&slc_lang…‎Cached
Similarاین مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی
صورتهای مالی …. مبانی نظری تحقیق …. محققان و نظریه پردازان قرار گرفته است،
ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی … بررسي پيشينه تحقيق …..
به لحاظ شرايط ديگری صادق نباشد، در قالب 29 سوال اصلی و 11 سوال فرعی، جمعاً در
40 سوال …
دیدگاه‌های عبدالکریم سروش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/دیدگاه‌های_عبدالکریم_سروش‎Cached
Similarسروش گفته است در این نوع دینداری تحقیقی، صدق و کذب دغدغه اصلی است و همین ….
از طریق عمل به حقیقت‌خواهی و رعایت اصول عادلانه در روابط حاکم و مردم امکان‌پذیر است.
… سروش گفته است در نظریه ولایت فقیه از آن جهت که فرد فقیه است، حق حکومت دارد،
ولی … نظری و عملی دموکراسی را با ولایت فقیه به صد زبان و برهان مدلّل و مسلّم سازند.
مبانی و کاربست‌های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی – پژوهش نامه امامیه
imamiya.urd.ac.ir/article_44241.html‎Cachedاین نظریه که در تاریخ اندیشه اسلامی در میان عرفا و پیروان حکمت متعالیه مقبول …
believing in the multiple layers in the existence, and the originality of truth in
Quran. … اکنون که مفهوم و جایگاه این نظریه در هندسه معارف اسلامی روشن، و پیشینه
تاریخی آن … آملی داشته‌ایم و مبانی نظری این نظریه و نیز کاربست‌های آن را استقصا
کرده‌ایم.
[PDF] ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/509169‎Cachedﺻﺪق ﻧﮑﻨﺪ. ،. دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﯿ. ﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دارد . ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ
وﺟﻮد … ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي دو دﻫﻪ. ي اﺧﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. اي ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري. دوﻟﺖ. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣ. ﺎﯾﻪ. اي و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎ. ت ….. ٨. ﻓﺼﻞ دوم. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي
. 2-2-1-. ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ و ﻧﻘﺶ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي. در. اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ را ﺷﺮح
داده و.
بررسی نظریه حکومت دینی /با مروری بر آیات، روایات و نظریات …
www.hawzah.net/…/بررسی-نظریه-حکومت-دینی-با-مروری-بر-آیات-روایات-و-نظریات-اندیشمندان-شیعه‎Cachedفرضیه تحقیق این است که پیشینه اندیشه حکومت دینی از نظر تاریخی به دوران
رسالت …. کردن پیامبران، جهاد در راه خداست تا از مجتمع دینی دفاع نموده و کلمه حق را
بسط دهند. …. بعد از پیامبر اسلام(ص)، امیرالمؤمنین (ع) نیز به مسئله ولایت و مبانی
نظری … صادق(ع) که سال های بالندگی نظریة ولایت و حکومت دینی است، شاهد ارائه
نظریه های عمده …
[PDF] نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسالمی درباره علم دینی با واقع گرایی …
www.ensani.ir/storage/Files/20160917153004-9798-140.pdf
مقاله حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که مبانی معرفت شناختی نظریه.
فرهنگستان … با بحث کاشــفیت علم از واقع و نظریه صدق تطابقی آغاز و ادله ارائه
شــده در این زمینه. را دفاع ناپذیر … علمی که محصول اراده معطوف به حق باشد، علم حق )
دینی( است. ….. برســاخته ها و ابزار های مفهومی و نظری بــرای تصرف در فاعل های مادون و
تحقق یک.
حق التالیف – ویکی فقه
wikifeqh.ir/حق_التالیف‎Cached۲.۴.۲ – نقد نظریه حق عینی … ۱۰ – مبانی نظری در حقوق اسلامی … را از عمر خویش به
تحصیل و تحقیق می‌پردازند و دیگر مجالی ندارند که به کارهای اقتصادی برای امرار
معاش خویش بپردازند. …. پیشینه حمایت از آفرینش‌های صنعتی در ایران به سال ۱۳۰۴
بر می‌گردد، اما قانون ….. و از این‌جا، روشن می‌شود که بی شک مال، بر کار انسان نیز صدق
می‌کند).
صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی … – سید صادق حقیقت
www.s-haghighat.ir/fa/articles/view/483/1‎Cachedنظریه نظام مند صلح کانت بر فلسفه اخلاق و فلسفه عمومی وی تکیه میزند. … از آنجا
که صلح جهانی به کرامت انسان و نیازهای وی به عنوان «حق» نظر دارد، از جمله مقومات
تعریف … عالم را تنها از طریق مقولات میسر دانست؛ و با نقد عقل نظری، اخلاق را در حوزه
عقل عملی طرح کرد. …. نظریه همروی با مبانی کانت در این زمینه مشابهتها و تفاوتهایی
دارد.
خبرنامه صادق » «نظریه شهید صدر (ره) در مورد اقتصاد اسلامی»
https://isunews.ir/21767/نظریه-شهید-صدر-ره-در-مورد-اقتصاد-اسلا/‎Cached21 ا کتبر 2017 … لذا برای فهم بهتر و کامل‌تر یک نظریه باید پیشینه و فضایی که باعث شده تا …
هرچند پرداختن به ریشه‌های نظریه شهید صدر نیازمند تحقیقات بسیار است اما … ارائه
داده که برخی از نظریه‌های مشهورش، نظریه حق الطاعه، توالد ذاتی معرفت و منطقه الفراغ
است. … کشف مبانی و مکتب اقتصاد اسلامی از طریق احکام صورت می‌گیرد.
کلیات و مبانی نظری سبک زندگی اسلامی | پژوهش های معنوی: معنویت …
pmbo.ir/کلیات-و-مبانی-نظری-سبک-زندگی-اسلامی__a-433.aspx‎Cached17 مارس 2016 … کلیات و مبانی نظری سبک زندگی اسلامی علی قنبریان؛ سطح 3 حوزه و دانشجوی …
پیشینه سبک زیستن به حیات بشر باز می‌;گردد و هر فرد و یا گروه … «بایدها و
تجویزها» در تعریف سبک زندگی نظریه‌;های مختلفی مطرح شده … عیار اجتماع هستند و
هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد (همان، 14).
معنی hopefully به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین
zooya.ir/?w=hopefully
دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه حق و صدق · دانلود مبانی نظری وپیشینه
تحقیق مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی»
مسؤولیت مدنی دولت – پژوهشنامه حقوق اسلامی – دانشگاه امام صادق علیه السلام
law.journals.isu.ac.ir/article_1257_0.html‎Cached
Similarممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی …
تعریف می شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت
دولت … لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می کند، که بین مسئولیت
دولت ….. ص448) نظریة تقصیر تا اواخر قرن نوزدهم، به عنوان قاعدۀ کلی مبنای
مسئولیت در …
تبیین مبانی وجودشناختی نظریه علامه طباطبایی در تفسیر «نفس …
www.dr-jshanazari.ir/index.aspx?pid=99&articleid=31956‎Cached
Similar18 آگوست 2013 … تاكيد بر تئوري مطابقت در تبيين صدق قضايا – كه از مهمترين سرفصل … کشف و
تبیین مبانی وجودشناختی نظریه وی در مورد معنای «نفس الامر»؛ و نشان می ….. نه
مستقل و نه عارض و نيز همچون معقولات ثاني فلسفي و منطقي در نظريه حق؛ ….. تر خود
یعنی «پیشینه و پیرنگ معرفت شناسی اسلامی» تحقیقی نسبتا جامع در …
[PDF] ﺑﺨﺶ او ل – ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
www.birjand.ac.ir/ichswa/…/111%20ICHSWA%20Proceedings.pdf‎Cached
Similarﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اراﻳـﻪ داده اﺳـﺖ . ﺑـﺮ اﻳـﻦ. اﺳﺎس
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮي و ﻛﺎرﺑﺮدي اﻣﻨﻴـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ را در ﺣـﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ….
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل، ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﭘﺎراداﻳﻢ ﺳﻨﺘﻲ دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر را ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﻛـﺸﻴﺪه و …. ﺖ در
ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ …. ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺸﺮ، ﺣﻖ ﺣﻴﺎت را ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ در ﻣﻌـﺮض ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻗـﺮار داده
ﺑﻮدﻧـﺪ و از.
اندیشه اضطرارگرایی در مصاف با نظریه تعادل – پژوهش حقوق عمومی
qjpl.atu.ac.ir/article_253_57.html‎Cached
Similarپژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت،
راهکارهای … کتاب مجموعه مقالات حقوق بشر در جهان معاصر، ،« نظریه حق » ، 1. … مارتین
لاگلین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ(تهران: نشر نی، 1388 ) ص؛ 21 … دوره
بحران های بی سابقه که اقداماتی استثنائی و موقت را ایجاب می نمود – قلمداد میشد،
امروزه
تعاریف مفهومی و چارچوب نظری در تحقیقات میدانی – وبلاک آموزش روش …
eslampoor91.persianblog.ir/page/29‎Cached
Similarچارچوب نظری از مراحل تعیینکننده روش تحقیق است که بر مبنای نظریات خاص موجود
در … بررسی مبانی نظری در تحقیق شامل سه مرحله کلّی است؛ ابتدا باید تمام منابع و …
[DOC] بین میزان آسیب های روحی و روانی در خانواده با اعتیاد جوانان رابطه وجود دارد
mazandaran.jrl.police.ir/…/3220a2be6aad8ba7fbdc366279f8b22b6b8341f5.docx‎Cached
Similarدر این تحقیق از پنج متغیر مستقل و یک متغیر وابسته ( اعتیاد ) استفاده شده است.
…. ها و نظریه های مختلف، مکمل یکدیگر می‌باشند و این امر در خصوص اعتیاد نیز صادق
…. پیشینه تحقیق (مباحث نظری و تجربی) متناسب با اهداف و سوالات تحقیق، مطالب
….. رفتاری خود به فرزندان، دادن حق انتخاب زندگی به آنان، احترام به نیازهای فرزندان، …
[PDF] برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید – دانشنامه حقوق …
https://lowecon.um.ac.ir/index.php/eer/…/fullpdf_issue_1613_fa_IR.pdf
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮآورد ﻣﺪل ….. اﺻﻞ آزادي ﻗﺮاردادي، ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و
اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ … ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ آﺛﺎر اراده اﻧﺴﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اراده اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﻼل ….. ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
[PDF] ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮدم درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻘﺶِ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
jls.shirazu.ac.ir/article_1912_5e42e052507e6ada754efec4c226158f.pdf‎Cached
Similarﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﻔﻬﻮم و ﭘﻴﺸـﻴﻨﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ، ﻣﺒـﺎﻧﻲ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﭘﺬﻳﺮي، ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي دوﻟﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ.
ﺳﺎزي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﭘﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺸـﻜﻞ. -. ﺳﺎزي . . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم. در ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﻳﺶ و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎمِ اﻣﻮر، ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي. 1 … ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﻲ،
ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ … اي ﺻﺎدق و آزﻣﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ …. در اداﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ.
[DOC] کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی – دانشگاه معارف اسلامي
maaref.ac.ir/upload/Quarterly/ArticleFile/126849767747.doc‎Cachedقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی ، شهید بهشتی .
… در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن بخش حق و تکلیف است و بر
مبانی …. درباره دولت ها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولت ها باید
سندی را به …… یا امریکا، دارای پیشینه فلسفی و نظری در زمینه تدوین قانون اساسی
نیست.
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟* – فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه تبریز
law.tabrizu.ac.ir/article_2088_320.html‎Cached
Similarیافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اعطای اختیار تصمیم‌گیری برای قضات محاکم در …
مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48
مکرر … قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان حق یا تکلیف، لازم
است …. علاوه بر این مبانی نظری الگوی کیفری (عقلانیت انسان، آزادی اراده و شباهت …
دانلود مبانی نظری مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان …
www.iranprojhe.com/…مبانی-نظری/999-دانلود-مبانی-نظری-مفهوم-کیفیت-زندگی-از-دیدگاه-نظریه-پردازان-روانشناختی.html‎Cachedدانلود مبانی نظری مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی: تبیین
… برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل …
گودمن در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دو عامل بر کیفیت زندگی موثر … حالت
عکس هم صدق می کند، کیفیت پایین زندگی وقتی است که امیدها با تجارب همخوان نشود
.
اراده گرایی، به مثابه مبنایی برای علم دینی در نظریه فرهنگستان علوم …
www.isaq.ir/vdcd2z0o6yt09.a2y.html‎Cached
Similar23 سپتامبر 2013 … همچنین یکی از اصلی ترین مبانی آن، که در ادبیات معرفت شناسی و فلسفه علم با …
ماهیت) در ارتباط با بحث کاشفیت علم از واقع و نظریه صدق تطابقی آغاز، و ادله ارائه
شده … علمی که محصول اراده معطوف به حق باشد، علم حق (دینی) است. … وی «تحقیق را
میلی برای یافتن حقیقت» و «معرفت حسی را التفات و توجه نفس به …
[PDF] جدیدترین محصوالت – مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام
https://rc.basijisu.ir/index.php?option=com_k2&id…‎Cachedاصــول فقــه جواهــری و راهبردهــای فقــه حکومتــی/ حجــت االســالم. علیدوســت …
تبییـن نظریـات مختلـف در مـورد حـق، اشـکاالت و انتقاداتـی. بــر آنهــا وارد … روش
شناســی و ابزارهــای نظــریِ الزم بــرای … نشسـت بـا بیـان اینکـه سـابقه تحریـم
قدمـت زیـادی.
[PDF] لینک دانلود – معاونت پژوهش حوزه علمیه
pazhuhesh.ir/uploads/16_1026_96_22.pdf‎Cached
Similarگونه شناسی و روش شناسی روایات تفسیری امام صادق. سیدرضا مؤدب …. ریشه های
تكوین نظریه اعجاز قرآن و تبیین وجوه آن در قرون نخست. مرتضی کریمی نیا …
نصراهلل نظری. انسجام، انسجام … بررسی تطبیقی برخی ضوابط و اصول زبان
شناختی در ترجمه های قرآن کریم. حسین پوران ….. و حقوق غربی(2. تاریخچه و قلمرو حق
حبس در فقه امامیه.
علاقه مندی های من – تحقیق درباره ی حق وتو
mohammdreza76.blogfa.com/post/7‎Cached
Similarاز ابتداي تأسيس سازمان تا کنون، نسبت به اين حق، نظريات متفاوتي اظهار شده و … در
ادامه، تناقض نظري و عملي حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان، اثبات و پس از آن، حذف
… قطع نامه هاي شورا يکسان هستند؛ زيرا همه ي آنها در عدم صدق «رأي مثبت» اشتراک دارند
. … سابقه و مذاکرات پيشين حق وتو نيز مؤيد تفاوت مفهوم حقوقي «رأي مثبت» با …
تحقیق
dgmh.ir/‎Cached10 جولای 2017 … بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه . … گفتار دوم: مبانی نظری . ….
امام صادق (ع)، کنز العمال، ج 3، ص 151، ح 36472 کلمه والای سپاس ناچیزترین واژه …
گفتار سوم : مسئوليت پزشك در تاريخ معاصر ايران 21 بند اول …
مباني مسئوليت مدني دولت
hoghoogh.com.online.fr/maseoliatemadaniedowlat.htm‎Cached
Similarصادق منتي نژاد … از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط
دولت به چشم مي‌خورد. … بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني. در خصوص مسئوليت مدني
و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده … نبوده و
رعايت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خويش مي‌گرديده است[13].
[PDF] ” ” ای در باب مشروعیّت نظریه از منظر مفهوم حقّ( البالغه نهج )بازخوا
https://nab.basu.ac.ir/article_1110_66c5ebc54e0a6a6a354fe74985652483.pdf‎Cachedنظریه. ای در باب مشروعیّت. ” )بازخوانی. نهج. البالغه. از منظر مفهوم حقّ(. تورج رحمانی. *
1 …. ای. ن تحقیق مفروض انگاشته است که استعانت از. ” نظریه. ها. ی فرمانروایی.
لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده – ماهِ پژوهش
mah-pajohesh.persianblog.ir/post/27/‎Similar21 ژانويه 2013 … لیست موضوعات قرآنی که تا کنون پایان نامه نوشته شده است. … بهره‌مندی از نظریات
ثمربخش و ارزنده استاد محترم راهنما و مشاور، تحقیق شکل … ابزار اندازه‌گیری: بررسی
نظری و تحلیلی تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه. 5. … در بخش سوم، تحت عنوان « مبانی
جامعه‌شناسی در قرآن مجید»،‌منشاء‌ حیات …… دانشگاه : دانشگاه امام صادق(ع).
مبانی نظری و پیشینه ابراز وجود | Ultra-DL
ultradl.ir/dl-tag/120935‎Cached5 آگوست 2017 … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری … در رفتار
ابراز وجود فرد به بیان تفکرات، احساسات و باورها به شکلی مستقیم و صادق می
پردازد. … و با توجه به حقوق دیگران حق خود را بگیرد و به حقوق و شخصیت دیگران …
بسیاری از نظریه های این طبقه بندی های پاسخ را در شدت متفاوت می دانند و …
[PDF] مبانی و اصول حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی)س( و تفاوت های آن با حقو
andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_38964_dc77012f39da9e648c6493f1075f7230.pdf‎Cachedنظریه پردازی های بیشمار درصدد رسیدن به آن با نام حقوق شهروندی است. … نماید و حقوق
شهروندی را با توجه به مبانی حق و تکلیف در سیره ی نظری و عملی امام تبیین …. این
تحقیق بر اساس بررسی حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی تدوین شده است، تا …..
حقوق پیشینی و فطری عقالنی در دین و حکومت دینی از جنس حقوق اولیه، همراه و همساز و.
[PDF] در ﺧﺎﻧﻮاده « ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮد » ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ر – مطالعات اسلام و روانشناسی
islamicpsy.rihu.ac.ir/pdf_909_5c6ebbf50f52464c71d44ceaac6a0c9a.html‎Cached
Similarﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. « ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮد در. ﺧـﺎﻧﻮاده. » ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟـﺪي ﺻـﻮرت. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر … در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ …. زن از اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﻌﺎف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻖ رﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت، ﺑﻪ ﻣـﺮد واﮔـﺬار. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. …. رواﯾﺖ اول: اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع)
. ﻣﯽ ….. و ﻟـﺬا ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﺑﺮﺧـﯽ از. ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﺮي، ﻗﺮﻃﺒﯽ، اﺑـﻦ. ﮐﺜﯿـﺮ دﻣﺸـﻘﯽ، ﻃﺒﺮﺳـﯽ، ﻓﺎﺿـﻞ ﻣﻘـﺪاد و.
[PDF] چکیده توانمندسازی زنان و نقش تعیین کننده آن در توسعه پایدار از جمله مو
jisds.srbiau.ac.ir/article_1871_085164e7e1e609c02b61cd14e1b51ac2.pdf‎Cached
Similarتحقیق حاضر به تاثیر حمایت اجتماعی در توانمندی زنان پرداخته است. … چارچوب نظری
تحقیق بر اساس نظریه ساختاریابی گیدنز، نظریات توانمندسازی، نظریه حمایت
اجتماعی … و. حق. مالکیت. در. سطح. باالتری. قرار. دارند . تحقیق. ” مشارکت،. راهکار.
اصلی ….. زنان،. مالهاترا، شولر و بوندر از جمله نظریه پردازانی هستند که بطور. اصول. ی
.
[PPT] تئوری های سازمانی
https://sbu.ac.ir/Adj/PlanandTech/…/تئوری%20های%20سازمانی.pptx‎Cached
Similarمبانی نظریه های سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکات; ماکس وبر و بوروکراسی; هنری
فایول و …. مثل جنرال موتورز به عنوان تولید کننده با سابقه انواع خودرو در جهان در سال
… تحقیقات بنیادی چه از نظر مساله یابی و چه به لحاظ تعیین متغیر ها جنبه نظری
دارند. ….. وری بیشتر را می دهد; اختیار:به حق صدور دستور و ارایه رهنمود،اختیار اطلاق
می شود.
[PDF] گرایی بررسی و نقد تأثیر مکتب فایده گیری و مقایسه آن های تصمیم …
journals.ihu.ac.ir/index.php/im/article/download/11045/3911‎Cachedبر نظریه. های تصمیم. گیری و مقایسه آن. با نظریه رشد اسالمی. مهدی عزیزی … دانشگاه
امام صادق …. تبیین مبانی نظری این پژوهش الزم است، سه عنوان فایده …. پيشينه.
پژوهش. هرچند اشاره شد که راهبرد مقایسه. ای. این پژوهش نو و بدیع است، سه دسته از
پژوهشها ….. فایده. گرایی در ساده. ترین شکل خود به این صورت تعریف. شده است. : حق
اخالقی.
مقاله مقایسه دیدگاه اسکینر در ارتباط با تشویق و تنبیه و مفهوم بهشت …
drkhosrotash.com/product-73451.html‎Cachedجهت ارائه پیشینه تحقیق ابتدا لازم است به تعریف تشویق وتنبیه اشاره شود سپس
مبانی نظری مطرح شده در نظریه اسکینر در رابطه با تشویق و تنبیه مورد بررسی ….
پرهیزکار و خدا ترس باشید و همیشه به حق و صواب، سخن گویید، تا خداوند، کردار شما را
…. بيشتر ايرادهاى ذكرشده در مورد تنبيه فقط در مورد يك نوع تنبيه صادق است و آن هم …
پژوهش سرای دانش آموزی امام صادق (ع) رابر | جشنواره جوان خوارزمی
isirabor.ir/جشنواره-جوان-خوارزمی/‎Cached11 مه 2015 … به این معنی که طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طرح و طراحان …
خلاقیت عبارتند از تولید فکر جدید و نو آوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق
اثری … نوشتاری علمی ، با رعایت ” مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و …
۱۰-برگزيدگان کشوري دوره قبل جشنواره ، حق شرکت در مرحله کشوري …
[PDF] تحقیق حق و صدق | تند دانلود
quickdl.ir/PDF42077‎Cached-1 ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﺪق ﻧﺰد ﻣﻨﻄﻖ داﻧﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ. …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ (ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ) دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 1 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ …
دانلود متن کامل با فرمت ورد – امکان دانلود فایل پایان نامه ها
4hs.ir/‎Cached3-2 روش تحقیق 3-3) اجرای تحقیق 3-4) قلمرو تحیق 3-5) تعریف جامعه 3-6) تعریف
…. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه این فصل شامل دو بخش است. …. شایان
اشاره است که متولدین جدید در کل کشور در هر سال، در دریافت این حق، ذی‌حق می‌شوند. ….
ایـن نظریـه، نسـبت بـه نقـش شخصیت در گذر از اندیشه به فعل، بی اعتنا است و …
[PDF] مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک
qjfep.ir/article-1-94-fa.pdf‎Cachedﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ. در اﺻﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل … ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ
… 113. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪ. اد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺛﺒﺎت. ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ….. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮط در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻧﯿﺰ
ﺻﺎدق. اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ …. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ دﺳﺖ زد . درآﻟﻤﺎن ….. ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﻖ.
حق و صدق |35150| زمان
time.rspf.ir/time/35150/html‎Cached30 سپتامبر 2017 … اطلاعات حق و صدق. دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره «حق و صدق». حق و
صدق. فهرست مطالب. فصل اول. مقدمه و پیشینه تاریخی. بخش اول:.
تحقیق شکل گیری احزاب و کارویژه های احزاب و نظریه های آن
payandaneshjo.ir/تحقیق-شکل-گیری-احزاب-و-کارویژه-های-احزا/‎Cachedپیشینه تحقیق شکل گیری احزاب و کارویژه های احزاب و نظریه های آن دارای ۳۴ صفحه
می باشد فایل پیشینه … فصلنامه دانشگاه امام صادق. … نظری، علی اشرف.۱۳۹۰٫ احزاب
سیاسی و هویت ملی؛ تاملی در کارکردها و چشم اندازها. … یک واحد سیاسی عمل می‌کنند و
با استفاده از حق رأی خود می‌خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست‌های عمومی خود
را …
کارگاه تخصصی شیوه های و اصول نگارش مقاله علمی پژوهشی (متن 4 …
3danet.ir/مقاله-علمی-پژوهشی-احمد-پاکتچی/‎Cached16 مه 2016 … برای کسانی که تازه کار تحقیق را شروع کرده‌اند یافتن مسئله می‌تواند …. قرار گیرد
یکی از موارد بررسی کردن درباره طرد و عکس صدق قضایا است. …. را مطرح می‌کند هم
چارچوب نظریه و هم پیشینه تحقیق و هم صورت‌مسئله حل‌نشده را از او می‌پرسند. …..
چارچوب نظری گسترده‌تر از این است؛ زیرا مبانی نظری روش را توضیح می‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران تازه های شماره 47 کتابخانه
www.ihrc.ir/Page.aspx?ID=260&Group=Library&Title…‎Cachedتفسیر و نظریه حقوقی، آندره مرمور، ترجمه محمدحسین جعفری، تهران: مجد، 1390. …
مبانی نظری حق برخورداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی
ایران، … مجمع روحانیون مبارز، صادق سلیمی بنی، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی،
1390.
دکتر مریم نظری | چگونه «به سلامت» پروپوزال بنویسیم؟ نگارش …
maryamnazari.com/چگونه-به-سلامت-پروپوزال‌-بنویسیم-د/‎Cached
Similarمریم نظری ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ تولید پژوهش مولد و خریدنی دیدگاهها … تحقق چنین اهدافی، مدل و
نظریه عرضه کند، اما اینکه مدل ارائه شده منجر به افزایش سود می‌شود؟ … مناسب بودن آنها
برای پرسش مدنظر پژوهش به آموزش بدیهیات روش تحقیق می‌پردازند!) … اگر حق با
دیگران است که بیشتر یاد گرفته‌ایم و پروپوزال خود را اصلاح ….. محمد صادق فاضل.
نظریه صدق منطق دانان مسلمان |41973| دانلود
download.rspf.ir/download/41973/html‎Cached23 سپتامبر 2017 … نظریه صدق منطق دانان مسلمان (41973):رساله کارشناسی ارشد نظریه صدق منطق دانان …
مقاله کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی در 160 صفحه ورد قابل ویرایش با …
تحقیق وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی … 18 اسلاید بخشی از
متن: بخش اول: مبانی نظری v پیشینه شکل گیری تفکر فازی v …
معجزات و شواهد صدق آن حضرت |126139| گیگ
gig.rspf.ir/gig/126139/html‎Cached8 آگوست 2016 … کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی فصل اول مقدمه و پیشینه … دانلود تحقیق
نظریه صدق منطق دانان مسلمان درباره تئوری صدق در میان … ازپدرومادرم هم تشکرفراوانی
دارم که به من درنوشتن و همچنین رعایت اصول نگارشی متن و. … دریافت مبانی نظری و
پیشینه پژوهش درباره «معجزات و شواهد صدق آن حضرت»; تحقیق …
[PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد روﻳﻜﺮد دﺳﺘﻮري و روﻳﻜﺮد اﺛﺒﺎﺗﻲ د
far.ui.ac.ir/article_16863_160eb6a2fe7d29657970c9f443806e2c.pdf‎Cached18 نوامبر 2009 … ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد روﻳﻜﺮد دﺳﺘﻮري و روﻳﻜﺮد اﺛﺒﺎﺗﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي در. ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ … اي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
از روﻳﻜﺮدﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺣﻮزة ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔ. ﻲ ﻫﺮ روﻳﻜﺮد، ﺳﻮاﺑﻖ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ … ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﻫﻢ. از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﺻﺪق ﻣﻨﻄﻘﻲ و از ﺟﻨﺒﻪ …. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت. ﻧﻈﺮي ﻣﺤﺾ ….. داﺷﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺣﻖ اﻳﻦ ﻛﺎر. را ﻧﺪارﻳﺪ.
پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي (حق كپي‌رايت)
ido.ir/a.aspx?a=1385023101‎Cached21 مه 2006 … تاريخچه: از ابتداي خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبيعتش براي تلاش‌هاي …. بنا بر
اين نظريه حق مخترع همان پاداش است نه مالكيت اختراع مثل ساير اموال. … آيت‌الله سيد
محمد صادق روحاني معتقدند: مالكيت حقوقي عبارت است از … مباني مشروعيت اين حقوق
بيان شده و يافتن پاسخ براي ايرادات فوق بر عهده خواننده بصير باشد.
مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن
www.quranstudies.ir/…/مبانی-نظری-مستشرقان-در-مورد-تناقضات-قرآن‎Cached
Similarاين مقاله به نقد و بررسي بعضي از مباني نظري مستشرقان در مورد تناقض‌هاي قرآن …
دوم: در تناقض اگر يكي از دو قضيه صادق باشد، ديگري حتماً كاذب است و برعكس، اما در
…. اين نظريه به قدري گسترده است كه مستشرقان به اشكال گوناگون اقتباس قرآن را از
… از زير بار حق شانه خالي كنند، مانند همه كساني كه در طول تاريخ تصميم به مخالفت با

مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب – soroushhekmat …
soroushhekmat.ir/1391-04-23-10-54-12/‎Cached13 جولای 2012 … واژه های کلیدی: مالکیت معنوی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی. تاریخچه … پنج نظریه و
تفسیر از ماهیت حق ارائه شده است که عبارت اند از: ۱٫ تفسیر حق به …
[PDF] 83 ???? 96.pdf
qabasat.iict.ac.ir/article_26403_5699a056e4b8a5c3a76912829191caf7.pdf‎Cachedعناصر اصلی و مبانی نظریه ملکور و نیز ادله آن را به روشنی و اختصار تبیین نموده،.
آنگاه به بررسی، نقد و … تحقیقی حاضر بر شیوه تحلیلی توصیفی و استفاده از
منابع مکتوب سامان … هرچند در جهان اسلام پیشینه ای طولانی دارد و مطالب زیادی در کتب
تفسیری، فلسفی … او مبانی نظری خود درباره عالم مثال را مشروحاً در این کتاب و نیز
در.
رفاه اجتماعی – روش تحقیق کیفی
aamehri.blogfa.com/post-61.aspx‎Cached
Similarبه طور کلی نظریه های پژوهشی و روش شناختی در میدان تحقیق کیفی از سه موضع
اصلی … سپس راجع به مبانی نظری که روش تحقیق کیفی می تواند از آن بهره گیرد به
طور …. 5- پیش از شروع تحقیق ادبیات و پیشینه تحقیق حکم سکوی پرش را در
مصاحبه ها … برای مطالعه تمامی بخشهای یک مقاله باید ثبت نام یا حق دانلود آن را
خریداری کنید.
نظريه فطرت و علوم انساني – آیت الله احمد بهشتی
www.ahmadbeheshti.ir/default.aspx?tabid=95&ArticleId=93‎Cached
Similarبه عبارت ديگر در فرض صدق نظريه فطرت، چه كنش هايي ميان آن و شاخه هايي از …
مهمترين ادراكاتي كه در طول تاريخ فلسفه، فطري شمرده شده اند عبارتند از: شناخت خدا
… غرض آنكه نظريه ذات گرايي كه از مباني نظري نظريه فطرت است، موضوعي هستي
شناختي مي باشد. … به عنوان مثال، پذيرش وجود گرايش فطريِ حقيقت جويي، حقّ
طبيعي تعليم و …
نقد و بررسی قوانین مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)-(منتشر در …
magazine.shme.ir/…/نقد-و-بررسی-قوانین-مركز-تحقیقات-فقهی-ق-10/‎Cached
Similar2 مارس 2015 … در این مقاله، پیشینه و مبانی حقوقی مسئولیت در املاك مجاور و شرایط و آثار تجاوز از آن
مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. … ب- مبانی نظری تئوری تجاوز از حق: … اثبات
بدخواهی صاحب حق از راه اماره‌های خارجی است و طبق نظریه اضرار عمدی …. صورت مستقیم
است كه عنوان اتلاف مال غیر بر آن صادق باشد، در صورتی كه طبق ماده …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات