× بستن تبلیغات
نوامبر
16
2017

تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان

شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد منظور از «محیطی محرک را برانگیزنده» محیطی است که برای کودک فرصتهای فراهم می آورد تا کودک با آزمایشها، اشیاء و مکانهای متنوع روبرو شدن، کسب تجربه ن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 203

تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

کاربر

« فهرست مطالب »

عنوان : صفحه :

فصل اول : کلیات و طرح تحقیق

عنوان

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سوالات و فرضیات تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف نظری عملیاتی اصطلاحات

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بازی

تعریف بازی

اهداف بازی

طبقه بندی بازی

طبقه بندی پیاژه

بازیهای حسی – حرکتی

بازیهای نمادین

بازیهای با قاعده

بازی ازنظر چگونگی اجرا

انواع بازی

عوامل موثر در بازی

رابطه جنسیت و بازیهای کودکان

رابطه سن و بازیهایکودکان

رابطه هوش و بازیهای کودکان

تأثیر همبازیها بر بازیها

نقش اطرافیان در بازیهای کودکان

تأثیر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازیهای کودکان

تأثیر محیط زندگی بر بازیهای کودکان

نقش فضای بازی در بازیهای کودکان

تاثیر تلویزیون بر بازیهای کودکان

اسباب بازی

اسباب بازی چیست؟

تاثیر نوع اسباب بازی در بازیهای کودکان

انواع اسباب بازی

ویژگیهای اصولی و کلی یک اسباب بازی مطلوب

نمونه هایی از اسبا بازیها

عروسکها

قطعه های خانه سازی

نقاشی

کتاب

تعریف اضطراب

علائم اضطراب

ترس

راههای مبارزه با ترس در کودکان

نگرانی

چگونگی ادراک درد در کودکان

معیارهای سنجش درد

بستری شدن

آمادگی برای بستری شدن

عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن

عکس العمل و نقش والدین به بیماری و بستری شدن

عوارض بستری شدن

نکات مثبت بستری شدن

محیط بیمارستان

نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار و والدینشان

کودک بستری و بازی

بازی درمانی

وسائل بازی مناسب

مروری بر مطالعات انجام شده

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

روش اجرا

جامعه آماری

نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم » تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فرضیه اول پژوهش

فرضیه دوم پژوهش

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادی برای به کارگیری یافته ها

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

منابع

منابع فارسی

منابع لایتن

ضمایم

ضمایم شماره 1 ، ابزار خودسنجی ترس های بالینی کودک

ضمیمه شماره 2 ، اضطراب تصویری

ضمیمه شماره 3 ، مقیاس سنجش درد در کودکان

فهرست نمودارها

نمودار 1 . 4 ) توزیع درصد سن کودکان

نمودار 2 . 4 ) توزیع درصد نوع جنسیت نمونه آماری

نمودار 3 . 4 ) درصد سطح تحصیلات پدران کودکان نمونه آماری

نمودار 4 . 4 ) درصد سطح تحصیلات مادران کودکان نمونه آماری

فهرست جداول

جدول 1 . 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن کودکان

جدول 2 . 4 ) فراوانی و درصد نوع جنسیت کودکان

جدول 3 . 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پدران

جدول 4 . 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات مادران

جدول 5 . 4 ) آمار توصیفی میزان اضطراب کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

جدول 6 . 4 ) نتایج آزمون آماری t – test

جدول 7 . 4 ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

دول 8 . 4 ) آمار توصیفی میزان درد کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

جدول 9 . 4 ) نتایج آماری t – test

جدول 10 . 4 ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

( تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان)

مقدمه

شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد. پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد. منظور از «محیطی محرک را برانگیزنده» محیطی است که برای کودک فرصتهای فراهم می آورد تا کودک با آزمایشها، اشیاء و مکانهای متنوع روبرو شدن، کسب تجربه نماید. برای کودک فرصتهایی ایجاد می کند تا کودک با بزرگترها، گروههای دیگر و همردیفان خود مواجه شود و به تعامل معنی دار و غنی با آنها بپردازد و محیطی است عاطفی و حمایتی کودک را تأمین نماید (کول، 1991، ترجمه مفیدی ،1380)

«انسان در تمام مراحل زندگی خود دارای نیازهائی است که بایستی حداقل به طور نسبی برآورده شوند، زیرا که ارضای باعث می گردد انسان روند تکاملی خود را به گونه طبیعی تر سپری کند. کودک در هر یک از مراحل مختلف زندگی خود تا بزرگسالی، نیاز به تحرک جسمی و فعالیت مغزی دارد، که تا حد زیادی می توان آن را بوسیله بازیهای دوران کودکی تأمین نمود». (کریمی، 1368).

گاه والدین دانسته یا ندانسته از بازی، تنها برای آرام کردن کودک خود استفاده می کنند، در صورتی که بازیهای دوران کودکی هم در تکوین شخصیت فردای فرزندشان موثر است، هم اینکه ذهن او را در مورد مسائلی که پیش خواهد آمد، باز می کند و باعث می شود کودک با درک بهتری به سوی زندگی حقیقی که فراتر از بازی ها و رویاهای اوست گام بردارد. کودک در بازیهایش به مسائلی دست پیدا می کند که شاید اگر بارها توسط والدین آنها تأکید شود، نمی تواند آن ها را هضم و درک کند. در صورتی که اجرای آن ها همراه با همسالانش اثر بیشتری بروی خواهد گذاشت. (منصور، 1377). کودک بخشی از اوقات خود را در شبانه روز صرف بازی می کند، بنابراین با تفریح و سرگرمی، در واقع آمادگی لازم را برای مواجه شدن با زندگی و ناسازگاریهای آن پیدا کرده و در جمیع ابعاد نیز تکامل می یابد.

بازی، فرصتهایی را برای کودک فراهم می کند تا او مهارتهای حرکتی درشت و ظریفش را رشد دهد و سلامت جسمی اش را تأمین کند. بازی به کودک کمک می کند تا قدرت تخیل و خلاقیت خود را رشد دهد، محیطی را برای کودک مهیا می کند تا به تمرین مهارتهای اجتماعی خود بپردازد. بازی همچون مفری است که کودک از طریق آن عواطف و هیجانهایش را ابراز می کند، بازی به کودک کمک می کند تا نظامهای ارزشی را درک کند. (شریدان، ترجمه توکلی، 1382)».

بازی فرصت بی همتایی برای بزرگسالان نیز فراهم می کند تا دنیا را از دیدگاه کودک درک کنند، و از آنجا که بازی برای کودکان مهالیتی بسیار لذت بخش است کودکان را ترغیب می کند تا آرام باشند، حالت دفاعی را که ممکن است داشته باشند کاهش دهند و احساسات خود را بی پرده بیان کنند. بازی همچنین به آنها کمک می کند تا مهارتهای اجتماعی مفیدی بدست آورند و رویکردهای جدید و کارآمد حل مسئله را آزمایش کنند. (هیوز، ترجمه گنجی، 1384).

بازی کودک آموزش و درس نیست، بلکه گونه ای آزمایش کردن فرهنگ است. به بیانی دیگر، کودک خود را از بازی به فرهنگ جامعه و قوم خود نزدیک می کند.

کودک شیرخوار از راه جنب و جوشهای «حسی حرکتی» خود را با محیط زیستی تازه، سازگار می سازد و سپس در خردسالی می کوشد با وسیلۀ بازی، رشد و تکامل جسمی و عقلی خود را تدمین سازد و در اجتماع بزرگسالان جایی برای خود باز کند. (انگجی، 1384).

از آن جایی که آینده هر کشور و اجتماعی به کودکان جامعه بستگی دارد، بنابراین توجه به کودکان و مسائل مربوط به آنان باید در اولویت قرار بگیرد. یکی از مسائلی که ممکن است کودک در دوران زندگیش با آن مواجه شود، بستری شدن[1] در بیمارستان است.

بستری شدن در بیمارستان بر کودکان یک بحران اجتماعی شدن و سازگاری با محیط جدید است، آن هم در شرایطی که نه تنها از سلامت جسمی برخوردار نیست بلکه در معرض برخورد با عواما ناشناخته و خطر آخرین قرار دارد. (سمی یانلو، 1379).

بستری شدن هرگز نمی تواند تأثیر در زندگی کودک باشد. کودکان وقتی به بیمارستان می آیند با صداها، بوها، نورها، و شرایط مختلف روبرو می شوند و تأثیرات منفی در بیمارستان بر روی کودک باعث میشود که او از پذیرش اقدامات درمانی اجتناب ورزد.

اگر فقط به معالجه کودکان که دارای بیماری فرمن هستند و یا به دفعات مکرر و طولانی در بیمارستان بستری می باشند اقدام گردد ولی احتیاجات فیزیکی، عاطفی و ذهنی آنان تحریک نشود، ممکن است در روند تکامل کودک خللی وارد شود.

بنابراین در پذیرش کودک در بیمارستان علاوه بر مراقبتهای جسمی باید حمایت روانی و عاطفی نیز مورد توجه باشد.

بیان مسأله

بازی در همه مراحل زندگی سهم عمده ای در رشد بدنی و روانی ایفا می کند. بازی به خودی خود آنقدر برای کودکان طبیعی است که اگر آنان را از انجام دادن بازی منع کنند رشدشان با اختلال مواجه شده و دچار افسرگی می شوند.

بازی نه تنها می تواند به کودک برای رفع برخی از نیازها کمک کند، بلکه فرصتی به وجود می آورد تا کودک بتواند از نظر روانی نیز ارضا گردد. او از طریق فشارهای درونی خود را تخلیه می نماید. (طباطبائی نیا، 1366).

بازی شغل کودک است و راهی است برای کسب تجربه، به خصوص در مورد مسائل پر اضطراب زندگی و استرس های مختلف از جمله بیمار شدن. (سالاری، 1380).

براساس اصول 4و 7 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1959)، پرورش کودک در محیطی سالم و مراقبت و حمایت خاص از او و همچنین تهیه امکانات کامل از جمله بازی و تفریح از طرف جامعه و مقاماا اجتماعی، از حقوق مسلم کودکان می باشد. (عبادی 1366).

«یونیسف[2] و سازمان بهداشت[3] جهانی نیز توجه به سلامت کودک را جزء شاخص های بهداشتی جوامع ذکر کرده اند. » (دل پیشه، 1370) «گرانت[4] (1990) عقیده دارد حمایت از سلامت همه جانبه کودکان یکی از بهترین راههای سرمایه گذاری برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی می باشد که برای دستیابی به این هدف لازم است به سلامت کودکان و نهایتاً آن چه که این سلامتی را تضمین می کند (تغذیه، محبت و .. ) توجه شود.» (قنبری، 1384).

از آن جا که کودکان آینده سازان جامعۀ خویش هستند، بنابراین توجه به سلامت بدنی و روانی آنان از اهمیت شایانی برخوردار است. کودک به عنوان یک شخص دارای نیازهای بدنی، روانی و اجتماعی می باشد. این نیازها در سطحی متناسب باسن و سال و تلاش واقعی کودک و خانواده، بطور طبیعی بررسی و ارضاء شوند. لیکن هرگونه تغییر و یا بیماری، سلامتی کودک را به مخاطره انداخته و در نتیجه حالت نامتعادل[5] و غیر عادی ایجاد می کند که باعث عدم ارضای نیازهای کودکان می شود.

در این گونه مواقع وظیفۀ مراقبین، پرستاران و سایر بهداشتی است که برای حفظ تعادل محیط بیرونی و درونی کودک مداخله کرده و نیازهای او را فراهم نمایند تا روند تکاملی او به هیچ وجه مختل یا متوقف نشود. از جمله این مارد زمانی است که کودک به علت بیماری در بیمارستان بستری می شود. «کودکان بسیار آسیب پذیرند و میزان ابتلای آنان ئ در نتیجه میزان بستری شدن آنان نیز چشمگیر می باشد.» (زید شهری، 1384)

بستری شدن کودک در بیمارستان سبب اضطراب ناشی از جدایی از والدین، ترس از محیط جدید، ترس از ناتوانی ها، و ترس از ادامه زندگی می شود. در حقیقت این فرایند برای کودک و والدینتش یک بحران موقعیتی[6] است.

طبق تحقیقات انجام شده طی سال 1387 در تهران، تعداد کل کودکان سنین متفاوت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرداری تجریش، طالقانی و مهراد در طی این سال 256627 هزار نفر بوده است که از این تعداد 5/0 درصد بستری شده اند.

واقعیت این است که بیمارستان به عنوان یک محیط تنش زا تلقی شده و پذیرش در بیمارستان با شیوه های معمول سبب ایجاد اضطراب شدید در بیمارستان می شود.

به طور کلی که در بیمارستان بستری می شود، صرف نظر از نوع و شدت بیماری، همین عامل تنش زای بستری شدن در بیمارستان در قدم اول، ضربه هولناکی را به بیمار وارد می کند و همین اضطراب ایجاد شده موجب تشدید بیماری و نیز کندی روند بهبودی در بیمار می گرد. به گفته سیلیگمن[7]، هرچه اضطراب کودکان بیشتر باشد، میزان استفاده آنان از خدمات پزشکی بیشتر و مدت اقامت آنها در بیمارستان طولانی تر خواهد شد؛ که این امر از یک طرف هزینه زیادی را متحمل سیستم بهداشتی و خانواده کودک کرده و از طرف دیگر به علت اقامت طولانی کودک در بیمارستان، عوارض بستری شدن و بیماریهای عفونی کودک و خانواده وی را تهدید می کنند (ممی یانلو، ص 4 ، 1379).

بنابراین باتوجه به مطالب فوق، یافتن راهی برای سازگاری[8] موثر و منطقی کودکان و والدینشان، ضروری به نظر می رسد. بازی یک وسیله مهم و قابل تعدیل با مشکلات کودک در محیط بیمارستان که به برآورده شدن نیازهای کودک و خانواده کمک می کند. مراقبین بهداشتی می توانند از بازی برای کمک به تکامل شناختی، مهارتهای حل مسئله، مهارتهای اجتماعی و بیان احساسات، ترس ها و عواطف کودک استفاده کنند. کمبود امکانات و وجود مشکلات عدیده در ممالک در حال توسعه موجب شده است که موضوع بازی به خصوص در کودکان موجب بی مهری، کم توجهی و والدین، مراقبین و کسانی که با بچه ها سرو کار دارند، قرار گیرند (شریدان، 1382). با توجه به نقش بازی و اسباب بازی در سلامت بدنی و روان شناختی کودک و نادیده انگاشتن این امر مهم در بیمارستانها، پژوهشگر بر آن شد تا درباره بازی ها و اسباب بازیها و تأثیر آن در بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان شهر تهران، (یعنی زمانی که کودک از خانواده دور می شود و همچنین مسأله انطباق کودکان با محیط بیمارستان) مباحثی را مطرح کند.

این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که : آیا بازیها و اسباب بازیها باعث بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان می شود؟

اهمیت و ضرورت این تحقیق

بازی فعالیتی طبیعی برای کودکان به شمار می آورد و از بدون تولد نشانه های آن دیده می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد. او از طریق بازی، طریق مقابله با شرایط زندگی را می آموزد و یاد می گیرد که در چه مواقعی چه کاری را باید انجام دهد. او از طریق بازی، طریقه مقابله با شرایط زندگی را می آموزد و یاد می گیرد که در چه مواقعی باید از مقررات پیروی کند و یا با دیگران همکاری کند و یا برای مدتی بجنگند و یا مصالحه کند.

— « بازی، انگیزشی برای کنجکاوی و ابزاری برای کشف مسائل است» ( اسمیت، 1998 ). بازی کردن راهی برای احساسات است؛ چرا که به کودک این امکان را می دهد تا هیجانات منفی چون خشم و عصبانیت خود را ابراز کند. بازی برای کودک همانند هوایی است که تنفس می کند.

مارلو عقیده دارد که یکی از طرق سازگاری کودکان با مساله بستری شدن، همانا بازی است، که بدین طریق هم می توان او را ارشاد کرد هم تکامل ذهنی و رشد جسمی و عاطفی وی را تحریک کرد. هاروای هم معتقد است، بازی باعث کاهش تنش های ناشی از فشار محیطی، ایجاد احساس راحتی و آرامش در فرد بازی کننده می شود. در بازی، کودک در دنیای خودش یاد می گیرد که چگونه با مشکلات محیطی سازمانی برای رسیدن به هدفها برخورد نماید، چگونه خود را آماده سازد و به چه صورت موقعیتها را شرح دهد. بازی یکی از روشهایی است که از طریق آن می توان تأثیرات بیماری و بستری شدن و عوارض ناشی از جدایی از والدین و وارد شدن به محیط ناآشنا و اقدامات درمانی را کاهش داد.

« بورن و گیبونز[9] به نقل از اریکسون[10] می گویند، کودک ضمن بازی نگرانی ها، ناکامیها و به طور کلی رضایت و عدم رضایت خود را نشان می دهد و با توجه به اهمیت و نقشی که بازی وارد می توان بدین وسیله نارضایتی ها و ناکاملیهای کودک را تسکین داد » (کریمی، 1368).

از این رو با توجه به اینکه اثرهای سوء بستری شدن در بیمارستان بر بم و روان کودک در این سنین و با امید به اینکه مراقبان، پرستاران و والدین با توجه به اهمیت بازی، آن را به عنوان مقیاس اندازه گیری و ارزیابی مشکلات انتخاب نموده و تدابیر لازم را اتخاذ و به بهبودی کودک سرعت بخشند و در بازگرداندن سلامتی و ادامه زندگی گذشته اش یاری اش نمایند، زمینه انجام دادن این پژوهش فراهم آمده است.

سوال اصلی تحقیق

آیا بازی ها و اسباب بازی ها باعث بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند؟

سؤالات فرعی تحقیق

— آیا بین بازی و اسباب بازی و میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان رابطه مثبت وجود دارد؟

— آیا بین بازی و اسباب بازی و میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان رابطه معنادار وجود دارد؟

— آیا بین ترسهای بالینی و میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان رابطه وجود دارد؟

— آیا بین ترسهای بالینی و میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان رابطه وجود دارد؟

فرضیه اصلی تحقیق

بازی ها و اسباب ها باعث بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستانهای کودکان می شوند.

فرضیه تحقیق

اسباب بازی موجب کاهش میزان اضطراب ناشی از درد کودکان بستری در بیمارستان می شود.

اهداف تحقیق

بررسی تأثیر بازی ها و اسباب بازی ها در بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان شهر تهران.

کمک به آشنایی کارکنان، مراقبان، والدین و … با تأثیر بازی در بهبودی و تندرستی کودکان بستری شده.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
filenab.bwir.ir/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دب/‎Cached19 ا کتبر 2017 … تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. شش سال
اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این …
تاثیر اسباب بازی در بهبود كودكان پیش دبستانی بستری در بیمارستان
ebook.blage.ir/2017/07/10/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-كودكان-پیش-دب/
تاثیر اسباب بازی در بهبود كودكان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. شش سال
اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل

تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
ravanshenasi.filetak.ir/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دب/‎Cached15 جولای 2016 … تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. دانلود
پایان نامه تاثیر اسباب بازی در کودکان پیش دبستانی. بازی های …
تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
persianmaghale.com/تأثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دب/‎Cachedتأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان مشتمل به
182صفحه می باشد. برای خرید مقاله تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش …
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
learn.samenblog.com/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان.html‎Cached1 ژوئن 2016 … تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان). مقدمه
شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در …
پروژه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
ahmadi.filekar.ir/پروژه%20تأثیر%20اسباب%20بازی%20در%20بهبود%20کودکان…‎Cachedخرید و دانلود پروژه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
بیمارستان در فروشگاه ما اماده است. امید است لذت.
تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستري در بيمارستان
biryab24.baztabkoohij.ir/تاثير-اسباب-بازي-در-بهبود-كودكان-پيش-دب/‎Cachedتاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. دانلود
ravanshenasi.filetak.ir/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دب/پایان نامه …
پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
pichaknegaar.lineblog.ir/post/1526‎Cachedبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش
دبستانی بستری در بیمارستان}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی
دکمه …
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي …
payannamedl.ir/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-ر-4/‎Cached26 مارس 2016 … … رشته روانشناسی :تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی … بستری
شدن : به حالتی گفته می شود که « یکی از تخت های بیمارستان …
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در… – ﻫﺎردل
download3.hardl.ir/object-39150/description‎Cached14 ژانويه 2017 … تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان «فهرست
مطالب» عنوان:… دسته بندی: جزوات» سایر موارد فرمت فایل …
[PDF] پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
sodl.ir/saveAsPDF=50573‎Cached:Web version ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺑﺎ
ﻗﺎﻋﺪه. ﺑﺎزی ازﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا. اﻧﻮاع ﺑﺎزی. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزی. راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﮐﻮدﮐﺎن.
ویژگی بیمارستان کودکان – healthcaredesign – Joomla.com
https://healthcaredesign.joomla.com/link…/55-2015-08-03-10-53-28‎Cached
Similarیک بیمارستان تراز بالای کودکان، تنها با نیازهای پزشکی آنان رو به رو نمی شود,
بلکه احتیاجات … امکان اقامت یک یا هر دو والدین در کنار کودک، نقش اساسی در درمان و
بهبود کودک ایفا می کند. … استفاده کند طراحی شود و بازی های سبک تر و کم سر و
صداتر به محیط اتاق بستری و تخت بیمار منتقل شود. … کودکان پیش دبستانی 6-1
سال:.
پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
www.prozhe.org/پروژه…/پایان-نامه-تأثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کو/‎Cached22 ژانويه 2014 … پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان
. فصل اول : کلیات و طرح تحقیق. عنوان. مقدمه. بیان مسأله.
تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در …
file.webarchiver.ir/tag-تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان.aspx‎Cachedمحصولاتی که دارای عبارت ‘تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-
بستری-در-بیمارستان’ هستند. تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی …
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
maghalenab.rozblog.com/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان.html‎Cached31 مارس 2016 … تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-كودكان-پیش-د… تاثیر اسباب بازی در بهبود كودكان
پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان پایان نامه دانلود روانشناسی.
روش تحقیق تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی …
www.prodoc.ir/…/روش-تحقیق-تأثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان‎Cachedروش تحقیق تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
بیمارستان مقدمه شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در
این …
پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
ofmas.ir/product-94475-پايان-نامه-تاثير-اسباب-بازي-در-بهبود-کودکان-پيش-د.aspx‎Cachedدانلود پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
بیمارستان در ۲۰۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. فهرست مطالب. فصل اول …
تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستري در …
psyd.ir/downloads/تاثير-اسباب-بازي-در-بهبود-كودكان-پيش-دب/‎Cachedتاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. ارسال
شده توسط:PsyD در دیدگاه‌ها برای تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی

پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
itchalenge.blogroom.ir/post/669‎Cached9 مارس 2016 … اینک شما با جستجوی ((پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش
دبستانی بستری در بیمارستان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان …
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
talashsch2.coego.com/…/تاثیر+اسباب+بازی+در+بهبود+کودکان+پیش+دبستانی+بستری+در+بیمارستان‎Cachedتاثير اسباب بازي در بهبود کودکان پيش دبستاني بستري در بيمارستان فرمت
فایل ی: .docفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 203حجم فایل: 847قیمت: : 5000 …
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان …
nosha.xyz/news/2627179
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان از … شش سال
اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به …
تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستري در بيمارستان
projheh.com/تاثير-اسباب-بازي-در-بهبود-كودكان-پيش-دب/
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان · تاثیر-
اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی- پایان نامه و پروژه کارشناسی …
دانلود روش تحقیق تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی …
www.karendoc.ir/…/دانلود-روش-تحقیق-تأثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان
دانلود روش تحقیق تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
بیمارستان مقدمه شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در

فواید موسیقی درمانی برای کودکان – برترین ها
www.bartarinha.ir/fa/news/…/فواید-موسیقی-درمانی-برای-کودکان‎Cached8 مارس 2016 … موسیقی درمانی بر رفتارهای کودکان تاثیر بسیار مثبتی دارد و با ایجاد یک … صدای
زنگ دار و اسباب بازی های ریتمیک، نوزاد را تا مدتی به خود مشغول می کند …. این
تاثیر در کودکان پیش دبستانی و بالغین وجود داشت اما در کودکان سنین مدرسه این
تاثیر مشاهده نشد. …. موسیقی درمانی برای کودکان بستری در بیمارستان
پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
moradl.cloudsite.ir/پایان-نامه-تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کو/‎Cachedلحظات خوشی را برای شما آرزومندیم محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه تاثیر
اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان وارد این صفحه
شده …
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان …
vazhe.xyz/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-ک-ن-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان‎Cachedتاثير اسباب بازي در بهبود ک ن پيش دبستانی بستري در بیمارستان شش سال
اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل

پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری …
chamakafzar.8n8.ir/post/1246
محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش
دبستانی بستری در بیمارستان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه
تاثیر …
[PDF] بررسی تأثیر حباب سازی بر شدت درد رگ گیری کودکان
https://sjku.muk.ac.ir/article-1-77-fa.pdf‎Cached
Similarﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و. دﺑﺴﺘﺎن را در … ﯾﺎ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﲑي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .)٣(. در. ﺑﺴﱰي. ﮐﻮدﮐﺎن.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻫم آ ﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺳﺮﭘﺎﯾﻲ وﯾﺰﯾﺖ. ﻣﻲ … ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﺴﱰي و ﺣﱵ وﯾﺰﯾﺖ …. ﺣﺒﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺒﺎب
ﺑﺎزي ﺣﺒﺎب …. ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﲠﺪاﺷﱵ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص. ﭘﺮﺳﺘﺎر. ان در ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻘﺎت و. ﺗﺮس ﮐﻮدﮐﺎن از. آن ﲠﺒﻮد .ﲞﺸﺪ
ﻲﻣ.
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در … – استاد
master.rspf.ir/master/78645/html‎Cached17 آگوست 2017 … تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان (78645):
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در …
edicoshop.ir/article/36541‎Cachedتاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان. «فهرست
مطالب». عنوان: صفحه: فصل اول: کلیات و طرح تحقیق. عنوان. مقدمه. بیان مسأله.
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
alal-badal.ir/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-/
تاثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان دانلود
پایان نامه . … دانلود تاثير اسباب بازي در بهبود کودکان پيش دبستاني بستري.
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان …
weblog724.gdn/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-کودکان-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان‎Cached2 نوامبر 2016 … تاثير اسباب بازي در بهبود ک ن پيش دبستانی بستري در … پرورش کامل
استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد …
پایان نامه رشته روانشناسی تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش …
student.bluedl.ir/post/230662.html‎Cached13 سپتامبر 2017 … پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 200 صفحه می باشد.
فایل تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در … – نشر
nashr.xyz/…/فایل-تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-ک-ن-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان‎Cachedفایل تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان …
پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده
دارد.
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان …
panjere.xyz/…/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-ک-ن-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان
24 آگوست 2017 … بازی، یکی از عوامل مهمی است که بر روحیه و شخصیت کودک اثر می گذارد و …… آیا
بازی ها و اسباب بازی ها باعث بهبود حال ک ن پیش دبستانی بستری …
تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در بیمارستان
rasane.xyz/…/تاثیر+اسباب+بازی+در+بهبود+کودکان+پیش+دبستانی+بستری+در+بیمارستان‎Cachedتاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-ک ن-پیش-دبستانی پایان نامه و پروژه کارشناسی
روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «
حساس» …
[PDF] ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدک در ﺑ 1391 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
https://portal.nums.ac.ir/…/dastorolamal%20raftar%20ba%20kodak.pdf‎Cachedﻣﺪاﻣﻲ ﻛﮫ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ، ﺧ. ﻮاھﺮ و … وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ و ﭘﯿﺶ. رﻓﺖ
ﻛﻮدك. ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﯿﻤﺎر … اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭼﮫ در ﻣﻮﻗﻊ دﺑﺴﺘﺎن و ﭼﮫ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ،. ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ …. ي
. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ. ﮔﺮوه ﺳﻨ. ﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد . اﺳﺒﺎب ﺑﺎز. ي. ﻣ. ﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﯾ. ﮏ ﺣ. ﯿ. ﻮان. ﯾ. ﺎ. ﻋﺮوﺳﮏ
ﭘﺎرﭼﮫ.
[PDF] مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان
exceptionaleducation.ir/article-1-73-fa.pdf‎Cachedاز. اﯾـﻦ. روش. ﺑـﺮاي. درﻣﺎن. ﻃﯿﻒ. وﺳﯿﻌﯽ. از. اﺧﺘﻼل. ﻫﺎ. و. ﻣﺸﮑﻼت. ﺑﻬﺮه. ﺟﺴﺘﻪ. اﻧﺪ. و. اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ. آن. را.
ﺑﻪ … 2005. ). واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﺧﺘﻼﻻت. رﻓﺘﺎري. ،. ﭘﯿﺶ. دﺑﺴﺘﺎن. ،. ﺑﺎزي. درﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻃﯽ. ﭼﻨﺪ. دﻫﻪ
….. ﻋﺮوﺳﮏ. ﻫﺎي. ﺧﯿﻤﻪ. ﺷﺐ. ﺑﺎزي. -. اﺳﺒﺎب. ﺑﺎزي. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ. ﻣﺜﻞ. ﻟﮕﻮ، ﺑﻠـﻮك. ﻫـﺎ،. ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳـﺎزي. ﯾـﺎ
… در. ﮐﺎﻫﺶ. ﺗﺮس. ﻫﺎ،. ﻣﺸﮑﻼت. اﺿﻄﺮاﺑﯽ. و. ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. ﺑﺴﺘﺮي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪ. ﺳـــﺎﺧﺘﻪ.
18 | June | 2014 | ConnectABILITY
https://connectability.ca/fa/2014/06/18/‎Cached
Similar18 ژوئن 2014 … کودکانی که “عقب ماندگی” در آنها تشخیص داده میشود، نسبت به کودکان همسن و … به
همین خاطر برچسب عقب افتاده برای بچه های پیش دبستانی مناسب به نظر نمیاید. …
ولد پیش از موعد (نوزاد نارس); بستری شدن در بیمارستان بلافاصله و یا بعد …. ردیف
کردن اسباب بازی در یک مسیر مشخص؛ چرخش و تکان دادن بدن؛ به هم زدن …
تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستري در بيمارستان
sb17.ir/تاثير-اسباب-بازي-در-بهبود-كودكان-پيش-دب/‎Cachedبخشی از مقدمه: شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در
این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد. پرورش کامل …
پروژه بررسی و تأثیر نقش اسباب بازی در بهبود کودکان پیش …
zohormonji.ir/55-پروژه-بررسی-و-تأثیر-نقش-اسباب-بازی-در-ب/‎Cachedپروژه بررسی و تأثیر نقش اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در
بیمارستان. doc. توسط mohsenjoseph · سپتامبر 16, 2017. نوع فایل: word.
درمان ناباروری : تلقیح درون رحمی یا همان IUI – تاپی‌شاپی
blog.topyshopy.com/fertility-treatment-intrauterine-insemination-iui/‎Cached30 ا کتبر 2017 … پیش دبستانی …. استفاده از بسته های آماده ی پیش بینی تقریبی زمان تخمک گذاری
می تواند به شما … وقوع مشکلات بارداری و یا ژنتیکی در کودک به حداقل میزان خود خواهد
رسید. … یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کارآیی این روش در کنترل و مهار …. ممکن
است نیاز به بستری شدن در بیمارستان نیز برای او تجویز گردد.
پایان نامه ها – دانشکده طراحی اسلامی
idesign.tabriziau.ac.ir/Page/17/پایان-نامه-ها.html‎Cachedروح‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ت‍اث‍ی‍ر و ت‍ق‍اب‍ل‌ ف‍رم‌ و اس‍ت‍ای‍ل‌ در دی‍زای‍ن‌ و ه‍ن‍ر م‍درن‌, ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌,
ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌ … ب‍ازی‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ گ‍روه‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌
دب‍س‍ت‍ان‌ … م‍ی‍رف‍ض‍ل‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌, طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌, ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌, ع‍ب‍اس‌
وه‍اب‍ی‌ ….. ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، طاه‍ره‌, طراح‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌

تنبلی چشم در کودکان:علائم و درمان – متخصص کودکان و نوزادان: دکتر …
drsheykholeslami.com/تنبلی-چشم-در-کودکانعلائم-و-درمان/‎Cachedکودکانی که دچار تنبلی چشم هستند در یک چشم بینایی خوب و در چشم دیگر بینایی
ضعیفی دارند. … این معاینات باید در سال‌های طفولیت و پیش دبستانی آغاز شوند تا
مشکلات پیش از رسیدن … در عین حال، پرت کردن حواس با یک اسباب بازی جدید یا
هیجان انگیز، سفر به … در این نوع جراحی معمولاً نیازی به بستری در بیمارستان
نمی‌باشد.
پورتال-بیمارستان ثارالله-زیرپورتال بیمارستان ثارالله/در روز جهانی …
sarallah.abzums.ac.ir/…/home/?…کودک…بیمارستان…کودکان…بستری…‎Cachedدر روز جهانی کودک مسئولین بیمارستان هدایایی را به مناسبت این روز به کودکان و …
ماست یا دوغ مصرفی (اثر کاهش دهنده دردهای شکمی و ضدعفونی کننده روده دارد)،سیب ،موز
، توصیه … دوره ای کودک باید انجام شود ، از یک طرف به طرف دیگر و از جلو به عقب
برای بهبود … اسباب بازیهای نرم یا اسباب بازی های حلقه دار رادر دسترس کودک
قرارندهید.
تاثیر اسباب بازی در بهبود كودكان در بیمارستان – دانلود مقاله، تحقیق …
sellu.blogr.ir/tag/تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-كودكان-در-بیم/‎Cached14 مه 2017 … تاثیر اسباب بازی در بهبود كودكان پیش دبستانی بستری در بیمارستان شش سال
اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این …
سازمان‌های دولتی از اهدای کتاب به بیمارستان‌ها حمایت کنند – کانون
www.kanoonnews.ir/…/سازمان-های-دولتی-از-اهدای-کتاب-به-بیمارستان-ها-حمایت-کنند‎Cached24 ژوئن 2016 … به گفته این تصویرگر، کودکان وقتی که از دبستان یا پیش دبستانی … وی
خاطرنشان کرد: این کار خیریه برای بهبود روحیه کودکان بیمار صد در صد تأثیرگذار
است و از آن‌جایی که … را که خودمان خوانده‌ایم و آن‌ها را دوست داریم به بچه‌های بستری در
بیمارستان‌ها اهدا کنیم. … آموزش ساخت عروسک در «مهمانی مهر و نیایش»کانون …
فایل تاثیر اسباب بازی در بهبود ک ن پیش دبستانی بستری در …
weblog24.net/…/فایل-تاثیر-اسباب-بازی-در-بهبود-ک-ن-پیش-دبستانی-بستری-در-بیمارستان‎Cachedپرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به محیطی محرک و … فايل
تاثير اسباب بازي در بهبود ک ن پيش دبستانی بستري در بیمارستان تاثير
اسباب …
رنگ و فرم در طراحی معماری بیمارستان کودکان | نقــــــش نگـــــــار …
www.naghsh-negar.ir/…/رنگ-و-فرم-در-طراحی-معماری-بیمارستان-کود/‎Cached
Similar5 مارس 2011 … طراحی معماری در بیمارستان کودکان|www.naghsh-negar.ir. مقدمه. این تفکر که
ضرورت به کارگیری رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل مؤثر در بهبود و مداوای بیماران امری
اجتناب …. در این اتاق باید قفسه هایی مخصوص اسباب بازی های مناسب با گروه …. اما در
یک آمارگیری حدود ۱۰ درصد کودکان پیش دبستانی نشان داده اند که به …
تأثیر اسباب بازی در بهبود كودكان پیش دبستانی بستر ی در …
rozblog.marketfile.ir/product-45838-The-effect-of-improving-preschool-toys-in-hospital.aspx
15 آگوست 2017 … ( تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان). مقدمه.
شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد …
با بيماري اوتیسم آشنا شويد – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/4316391/با-بيماري-اوتیسم-آشنا-شويد‎Cached
Similar21 مارس 2013 … با اسباب بازی، درست بازی نمی كنند. … اين اختلالات در كودكان پيش دبستاني و
دبستاني بيشتر از كودكان كم سن تر يا افراد بالغ است. … این اختلال بر رشد
طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارد. …… روسیزده
بود بیمارستان بستری شد چندروز زردیش امد رو ده مرخصش کردن اوردیمش خانه …
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮﭼﮏ – دانشگاه علوم پزشکی یزد
ssu.ac.ir/cms/…/CogressSokhtHospitalandTajhizat93/86.pdf‎Cached
Similarﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻫﻤﻮاره ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺴﺘﺮي ﺷـﺪن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل درﻣـﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ … ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎن ﺑﺮ روي آن. ﻫـ. ﺎ ﻣـﯽ. ﺷـﻮد، در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎل. ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻤﺎ … ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﯽ،
ﻣﻌﻤﺎري ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن، ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر، ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب … ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﭘﯿﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ …
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در روﻧﺪ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن.
موسیقی درمانی و کاربرد درمانی آن برای کودکان – اکسیر
https://psychoexir.com/موسیقی-درمانی-برای-کودکان/‎Cached28 مه 2017 … این تأثیرات شاید بتواند تا اندازه‌ای علت تأثیر موسیقی در بهبود سیستم ایمنی را
توضیح دهد. …. صدای زنگ دار و اسباب بازی های ریتمیک، نوزاد را تا مدتی به خود مشغول
می کند و زمانی …. این تاثیر در کودکان پیش دبستانی و بالغین وجود داشت اما در
کودکان سنین …. موسیقی درمانی برای کودکان بستری در بیمارستان.
دپارتمان سنجش و ارزیابی – مرکز مشاوره احیامرکز مشاوره احیا
ehyacenter.com/دپارتمان-سنجش-و-ارزیابی/‎Cached… مقیاس وسواس فکری – عملی YBOCS; مقیاس تاثیر اختلال وسواس فکری – عملی …
اضطراب و افسردگی بیماران بستری در بیمارستان HADS; سیاهه کمال گرایی هیل …
رفتاری کودکان راتر – تجدید نظر شده; سنجش بالینی کودکان پیش دبستانی ۴ تا ۶
سال – … بازی ها و اسباب بازی های خطرناک کودک شما مهر ۱, ۱۳۹۶; ۸ رفتاری که روحیه ی

پیشگیری و درمان گاستروآنتریت – دانشنامه فرزند
farzand.net/article/158173-prevention-and-treatment-gastroenteritis‎Cached
Similarظروف تغذیه و اسباب بازی های کودک قبل از استفاده باید استریلیزه شوند، غذاها …
پزشک کودک را مورد معاینه قرار می دهد و تصمیم می گیرد که در بیمارستان بستری
شود … پیش دبستانی: استفراغ و مشکلات شکمی · کودک: استفراغ و مشکلات شکمی
… 5 تاثیر شیردهی بر مادر · 5 غذای مناسب به عنوان اولین غذای کودک; نمایش موارد
بیشتر.
بی احتیاطی والدین بیمارستان کودکان بندرعباس را دچار حریق کرد – قطره
www.ghatreh.com/…/احتیاطی-والدین-بیمارستان-کودکان-بندرعباس-دچار-حریق-کرد‎Cached5 نوامبر 2017 … بی احتیاطی والدین بیمارستان کودکان بندرعباس را دچار حریق کرد … دانش آموزان
مسلمان بلک برن، اسباب بازی به کودکان بستری در بیمارستان اهدا کردند … وی بیان
داشت: بی اثر بی احتیاطی ایجاد شده، غذای روی اجاق گاز به صورت کامل سوخته و
آشپزخانه دچار دود گرفتگی …. پیش دبستانی های مشهد دوشنبه تعطیل است …
ترس در کودکان: علل، انواع و روشهای درمانی – مردمان
www.mardoman.net/family/kidsfears‎Cached
Similar22 فوریه 2010 … ترس از مدرسه به ویژه باآغاز دوره دبستان در برخی از دانش آموزان دیده می شود. …
متأسفانه اثر این نوع ترس ممکن است تا مدتها در ذهن کودک باقی بماند. …. بترسد، او را
پیش از آن که با دندانپزشک روبرو شود آماده سازید، مهلا” با او دکتر بازی کنید … اگر
کودک باید برای مدتی در بیمارستان بستری شود، او را از قبل آماده سازید و …
روان پویا – بیقراری کودکان
schoolgolsar.blogfa.com/post/36‎Cached
Similarدر كودكي برخلاف همسالان به ندرت به بازيهاي كودكانه مشغول مي شوند،اسباب بازيها را
به … مهمترين جنبه هاي اختلال رفتار بي قراري در كودكان سنين دبستان (6 تا 12 سال)
…. كودكي دچار بيماريهاي صعب العلاج طولاني بوده و مدتها در بيمارستان بستري بوده
اند …. اين داروها تاثيرات مثبت فوري و كوتاه مدتي دارند از جمله كاهش بي اختياري،
بهبود …
اسباب‌بازی وسیله‌ کار کودک است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان …
www.mehrnews.com/news/…/اسباب-بازی-وسیله-کار-کودک-است‎Cached19 آگوست 2017 … بازی، کار کودکان و اسباب‌بازی وسیله‌ کار آن‌ها است. … واقع هدف اصلی این محصول،
تقویت حافظه‌ی دیداری و شنیداری فوری کودکان قبل از دبستان است.
[PPT] فایل
bomi.mui.ac.ir/sites/bomi.mui.ac.ir/…/asibhaye%20kodakan.pptx‎Cached2- مراقبین کودک ممکن است در برابر شروع درمان یا بستری کودک مقاومت کنند. … به
پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی، شهری یا بیمارستان … اثر خشونت های مداوم و
طولانی مدت در کودکان پیش دبستانی مخرب تر است. … 3- گاهی کودکان از طریق نقاشی
کشیدن، استفاده از عروسک خیمه شب بازی، حیوانات باغ وحش، و خمیربازی ارتباط …
کودکان بیمار چگونه به محیط بیمارستان عادت می‌کنند؟ | مجله نی نی سایت
https://www.ninisite.com/…/کودکان-بیمار-چگونه-به-محیط-بیمارستان-عادت-میکنند‎Cached10 آوريل 2016 … چون وقتی بچه می‌خواهد بستری شود احساس راحتی کند و بستری شدن در بیمارستان
روحیه‌اش را ضعیف نکند. در بخش اطفال حتما باید اتاق اسباب‌بازی …
بیماری اوتیسم چیست؟ دلایل و علایم بیماری اوتیسم در کودکان …
https://rastineh.com/بیماری-اوتیسم-چیست؟-دلایل-و-علایم-بیما/‎Cached
Similarبیماری اوتیسم (درخودماندگی یا Autism) یکی از بیماری های جدی گروه بیماری های
رشدی اختلالات طیف اوتیسم بوده که در اوایل دوره کودکی (معمولا قبل از 3 سالگی) ظاهر
می …
بچه ها از مرگ نترسيد! – اطلاعات حکمت و معرفت
www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?…‎Cached
Similar3 سپتامبر 2012 … کودکان بسيار پيش تر از اينکه ما متوجه باشيم، از مرگ آگاهند. …. به عنوان مثال، بچه
هاي پيش دبستاني مرگ را امري غير شخصي، موقتي و برگشت پذير مي انگارند. … آنها
ممکن است وانمود کنند که يک اسباب بازي يا يک حيوان خانگي در حال مردن …. بهتر است
که به کودک بگوييم اغلب بيماران بيمارستان بهبود مي يابند.
مقاله معماري ( تاثيرات رنگ و فرم در طراحي بيمارستان كودكان )
amin.iranblag.com/post-43961.html‎Cached
Similarاين تفكر كه ضرورت به كارگيري رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل مؤثر در بهبود و مداواي
… يكي از عوامل مؤثر در بهبودي كودكي كه در بيمارستان بستري است، همراه بودن يكي از
… در اين اتاق بايد قفسه هايي مخصوص اسباب بازي هاي مناسب با گروه سني مختلف ….
كودكان پيش دبستاني نشان داده اند كه به غلبه ي فرم نسبت به رنگ تمايل دارند.
کتاب درمانی برای کودکان – کتابک
https://ketabak.org/content/کتاب-درمانی-برای-کودکان-0‎Cached
Similar23 آوريل 2012 … پیش‌دبستان · دبستان · دبیرستان · حتما بخوانید – آموزگاران و مربیان …. این موضوع
یکی از مشکلات پیش روی کتاب درمانی است. …. روانی کودکانی که در بیمارستان
بستری هستند و از انواع بیماری ها رنج می برند … بهبود وضعیت روانی کودکانی که
درغم از دست دادن والدین خود در اثر مرگ یا طلاق … بازی پرنده ها را پیدا کن …
بازی با عروسک، موثر در رشد شخصیت کودکان | دبستان هوشمند مهدیه …
www.mahdiye.com/?page_id=7343‎Cachedبازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم‌ترین فعالیت او به شمار می‌رود که در عین …
ارزیابی توانایی‌های خود در مقابل دیگران می‌کند و هویت یا تصور از خود را بهبود
می‌بخشد. … با عروسک، علاوه بر موارد ذکر شده قبل می‌تواند در رشد شخصیت کودک
تاثیرات … و یا در بیمارستان بستری بوده است، فعالیت‌هایی مثل تزریق آمپول به
عروسک یا …
[PDF] بررسي اثربخشي بازی درماني گروهي بر كاهش پرخاشگری كودكان معلول …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/659426‎Cached1 فوریه 2011 … بررسی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی. حرکتی بود …..
بلکه به جایگاهی که آن اسباب. بازی در ناخودآگاه …. بستری. شدن در بیمارستان. ،.
سوء استفاده. ها. ی جنسی و جسمی و خشونت خانوادگی مربوط. می. شود تایید … تأثیر.
بازی درمانی بر روی کاهش پرخاشگری کودکان. پیش دبستانی. می. باشد.
درمان لنگیدن و نکاتی برای والدین – تقویت هوش و بازی فکری
www.bamom.net/درمان-لنگیدن-و-نکاتی-برای-والدین/‎Cached15 سپتامبر 2016 … به درمان لنگیدن کودک توجه کنید، شاید علت جدی‌تری از یک مسئله ساده باشد. … زانو و
مفصل مچ پا قرار دارد) که می‌تواند در اثر اتفاقات ناچیز مثل لغزش روی سطح … باشد،
کودک باید در بیمارستان بستری شود و درمان با آنتی‌بیوتیک از راه ورید و …. آمادگی
برای بارداری اسباب بازی استرس اضطراب کودکان اعتماد به نفس …
حمایت از کودکان در شرایط بحرانی ناشی از بلایا – وزارت بهداشت، درمان و …
behdasht.gov.ir/…/حمایت+از+کودکان+در+شرایط+بحرانی+ناشی+از+بلایا‎Cached
Similar22 فوریه 2011 … بخش اعظم اين کودکان پيش از وقوع بحران نيز در شرايط نابرابري نسبت به … كودكان
دبستاني(11-6 سال): احساس غمگيني، انجام بازي هاي … كارگروهي با كودكان در اين مرحله
در ايجاد روحيه اميد و افزايش اعتماد به نفس آنها تأثير زيادي دارد. … دارند، كودكان
بستري در بيمارستان‌ها، مراكز مراقبت‌هاي بهداشتي و سپرده شده به …
مسمومیت با سرب در کودکان | کودک آنلاین
www.koodakonline.com/…/3ab04fc4f81840488bae62eb09b9d3d7‎Cachedاگرچه انجام این آزمایش به‌تازگی درخواست می‌شود، مسمومیت با سرب در کودکان. … لکه
بینی در دوران بارداری با سقط جنین اهميت ورزش هاي پيش دبستاني براي کودکان
تربیت و …. بستری کردن بیمار در بیمارستان و تجویز داروهای شیمیایی هنگامی
صورت … ظرف های سرامیکی و سفالی ، اسباب بازی ها عوامل کاهش توانایی های ذهنی
کودک – سرب.

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات